אירועים וחדשות

כנס מוח והתנהגות בינ"ל 2016

 

דרושים 

 

 ברכות לפרופ' אדי ברקאי וד"ר חנוך קפצן על זכייתם במענק ISF-סין!

מזל טוב לד"ר אבי מנדלסון, שזכה יחד עם פרופ' שמאי צורי וד"ר גבאי (פסכיולוגיה) במענק ציוד מוסדי!

 ברכות לפרופ' קובי רוזנבלום על זכייתו בפרס הרקטור לחוקר מצטיין!

מזל טוב לד"ר שלמה וגנר על זכייתו במענק HFSP!

 

 

Logo

ברוכים הבאים

חקר המוח בחוג סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה הוא מיזם ייחודי, המתמקד בממשק שבין ההתנהגות למרכיביה העצביים. קבוצות המחקר במחלקה מתמחות בתחומי מחקר שונים מתחום מדעי המח ומשתמשות במערכות מודל שונות לצרכי המחקר. כל אחת מהקבוצות מתמקדת בהתנהגויות מסויימות ומתחקה אחר המנגנונים העומדים בבסיסן. 

חיפוש זה מתבצע ברמות רבות, החל במנגונים מולקולריים ותאיים ועד לחקר מערכות עצביות שלמות. השיטות בהן אנו משתמשים כוללים ביולוגיה מולקולרית ותאית, הנדסה גנטית, מיקרוסקופיה, אלקטרופיזיולוגיה בחלקי מוח ובחיה השלמה, כמו גם דימות מוח פונקציונלי באדם.
יחד, אנו מאירים מזויות שונות נושאים בלמידה וזכרון, כמו גם תהליכים קוגניטיביים במוח הבריא והחולה, במטרה להבין את התהליכים העצביים היוצרים התנהגות מורכבת.

סרטון אודות חוג סגול לנוירוביולוגיה

Recent Publications

Santini, E., et al. & Kaphzan, H. (2015). Mitochondrial superoxide contributes to hippocampal synaptic dysfunction and memory deficits in Angelman syndrome model mice. Journal of Neuroscience.

Adaikkan, C., & Rosenblum, K. (2015). A molecular mechanism underlying gustatory memory trace for an association in the insluar cortex. eLife.

Ritov, G., Boltyansky, B., & Richter-Levin, G. (2015). Anovel approach to PTSD modeling in rats reveals alternating patterns of limbic activity in different types of stress reaction. Molecular Psychiatry.   

Maroun, M., & Wagner S. (2015). Oxytocin and memory of emotional stimuli: some dance to remember, some dance to forget. Biological Psychiatry.

Tendler, A., & Wagner, S. (2015). Different types of theta rhythmicity are induced by social and fearful stimuli in a network associated with social memory. eLife.

Awad W. Ferreira, G. & Maroun M. (2015). Dissociation of the Role of Infralimbic Cortex in Learning and Consolidation of Extinction of Recent and Remote Aversion Memory. Neuropsychopharmacology, 15. 

Ghosh S. Reuveni I. Lamprecht R. & Barkai E. (2015). Persistent CaMKII activation mediates learning-induced long-lasting enhancement of synaptic inhibition. Journal of Neuroscience, 35: 128:139.

Ganea DA. Dines M. Basu S. &  Lamprecht R. (2015). The Membrane Proximal Region of AMPA Receptors in Lateral Amygdala is Essential for Fear Memory Formation. Neuropsychopharmacplogy, 15.