פרופ' רפי למפרכט

raphael

משרד: בנין רב-תכליתי, חדר 90 | טלפון: 04-8288786 | פקס: 972-4-8240339

אימייל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

נושא: מנגנונים מולקולריים ותאיים של יצירת זיכרון

אתר מעבדה