מזכירות החוג

raphael

ראש החוג
פרופ' רפי למפרכט 
בניין רב-תכליתי חדר 90
טלפון: 04-8288786 | פקס: 04-8240339
דואל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ifat

עוזרת מינהלית לראש החוג
יפעת וודיסלבסקי
בניין רב תכליתי חדר 190
04-8288420 :טלפון | פקס: 04-8240339
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.