מזכירות החוג

mouna

ראש החוג
פרופ' מונא מארון
בניין רב-תכליתי חדר 86
טלפון: 04-8288634 | פקס: 04-8240339
דואל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ifat

עוזרת מינהלית לראש החוג
יפעת וודיסלבסקי
בניין רב תכליתי חדר 190
04-8288420 :טלפון | פקס: 04-8240339
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.