אירועים וחדשות

חדש! התמחות בנוירוביולוגיה יישומית - החל משנה"ל תשפ"ה

מידע למועמד.ת

סמינרים שבועיים - תשפ"ד סמסטר ב'

יום אוריינטציה לתלמידי שנה א' תואר שני יתקיים ביום חמישי, 28.12.2023 10:00-12:30, חדר ישיבות במתחם מדעים ב', בניין המדרגה. 

אתר הדיקנאט

ברכות חמות לשני שטרן על העלאה לדרגת פרופ' חבר ולחנוך קפצן על קידום לפרופסור מן המניין!

Logo

ברוכים הבאים

חקר המוח בחוג סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה הוא מיזם ייחודי, המתמקד בממשק שבין ההתנהגות למרכיביה העצביים. קבוצות המחקר במחלקה מתמחות בתחומי מחקר שונים מתחום מדעי המח ומשתמשות במערכות מודל שונות לצרכי המחקר. כל אחת מהקבוצות מתמקדת בהתנהגויות מסויימות ומתחקה אחר המנגנונים העומדים בבסיסן. 

חיפוש זה מתבצע ברמות רבות, החל במנגונים מולקולריים ותאיים ועד לחקר מערכות עצביות שלמות. השיטות בהן אנו משתמשים כוללים ביולוגיה מולקולרית ותאית, הנדסה גנטית, מיקרוסקופיה, אלקטרופיזיולוגיה בחלקי מוח ובחיה השלמה, כמו גם דימות מוח פונקציונלי באדם.
יחד, אנו מאירים מזויות שונות נושאים בלמידה וזכרון, כמו גם תהליכים קוגניטיביים במוח הבריא והחולה, במטרה להבין את התהליכים העצביים היוצרים התנהגות מורכבת.

Recent Publications

Kundu, S., Paul, B., Reuevni, I., Lamprecht, R., & Barkai, E. (2024). Learning‐induced bidirectional enhancement of inhibitory synaptic metaplasticity. The Journal of Physiology.

Simchi, L., Kri Gupta, P., Feuermann, Y. & Kaphzan, H. (2023). Elevated ROS levels during the early development of Angelman syndrome alter the apoptotic capacity of the devloping neural precurser cells. Molecular Psychiatry. 

Sloin HE, Spivak L, Levi A, Gattegno R, Someck S, Stark E (2024) Local activation of CA1 pyramidal cells induces theta phase precession. Science, 383:551-558.

Assouline, A., Mendelsohn, A. (2023). Weaving a story: Narrative formation over prolonged time scales engages social cognition and frontoparietal networks. European Journal of Neuroscience. 57:809-823.

Hochgerner H, Singh S, Tibi M, Lin Z, Skarbianskis N, Admati I, Ophir O, Reinhardt N, Netser S, Wagner S, Zeisel A. (2023). Neuronal types in the mouse amygdala and their transcriptional response to fear conditioningNat Neurosci, 2237–2249

Mizrahi, L., Choudhary, A., Ofer, P., Goldberg, G., Milanesi, E., Kelsoe, J. R., ... & Stern, S. (2023). Immunoglobulin genes expressed in lymphoblastoid cell lines discern and predict lithium response in bipolar disorder patientsMolecular Psychiatry, 1-14.