ברוכים הבאים

חקר המוח בחוג סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה הוא מיזם ייחודי, המתמקד בממשק שבין ההתנהגות למרכיביה העצביים. קבוצות המחקר במחלקה מתמחות בתחומי מחקר שונים מתחום מדעי המח ומשתמשות במערכות מודל שונות לצרכי המחקר. כל אחת מהקבוצות מתמקדת בהתנהגויות מסויימות ומתחקה אחר המנגנונים העומדים בבסיסן. 

חיפוש זה מתבצע ברמות רבות, החל במנגונים מולקולריים ותאיים ועד לחקר מערכות עצביות שלמות. השיטות בהן אנו משתמשים כוללים ביולוגיה מולקולרית ותאית, הנדסה גנטית, מיקרוסקופיה, אלקטרופיזיולוגיה בחלקי מוח ובחיה השלמה, כמו גם דימות מוח פונקציונלי באדם.
יחד, אנו מאירים מזויות שונות נושאים בלמידה וזכרון, כמו גם תהליכים קוגניטיביים במוח הבריא והחולה, במטרה להבין את התהליכים העצביים היוצרים התנהגות מורכבת.

סרטון אודות חוג סגול לנוירוביולוגיה

Recent Publications

Taha, E., Patil, S.,... Rosenblum, K, (2020).eEF2/eEF2K Pathway in the Mature Dentate Gyrus Determines Neurogenesis Level and Cognition.Current Biology. 

Richter-Levin G, Stork O, Schmidt MV. (2019). Animal model of PTSD: a challenge to be met. Mol. Psychiatry. 2019 24:1135-1156. doi: 10.1038/s41380-018-0272-5.

 

Ardi Z, Richter-Levin A, Xu L, Cao X, Volkmer H, Stork O, Richter-Levin GThe role of the GABAA receptor Alpha 1 subunit in the ventral hippocampus in stress resilience. Sci Rep. 2019 9:13513. doi: 10.1038/s41598-019-49824-4.

 

Gould, N. L., Elkobi, A., Edry, E., Daume, J., & Rosenblum, K. (2020). Muscarinic-Dependent miR-182 and QR2 Expression Regulation in the Anterior Insula Enables Novel Taste LearningEneuro.

Koltun, B., Ironi, S., Gershoni-Emek, N., Barrera, I., Hleihil, M., Nanguneri, S., ... & Rosenblum, K. (2020). Measuring mRNA translation in neuronal processes and somata by tRNA-FRET. Nucleic acids research48(6), e32-e32.

 

Rayi, P. R., Koyavski, L., Chakraborty, D., Bagrov, A., & Kaphzan, H. (2019). α1-Na/K-ATPase inhibition rescues aberrant dendritic calcium dynamics and memory deficits in the hippocampus of an Angelman syndrome mouse model. Progress in neurobiology182, 101676.

Koyavski, L., Panov, J., Simchi, L., Rayi, P. R., Sharvit, L., Feuermann, Y., & Kaphzan, H. (2019). Sex-Dependent Sensory Phenotypes and Related Transcriptomic Expression Profiles Are Differentially Affected by Angelman SyndromeMolecular neurobiology56(9), 5998-6016.

Kfir, A., Awasthi, R., Ghosh, S., Kundu, S., Paul, B., Lamprecht, R., & Barkai, E. (2020). A cellular Mechanism of Learning-induced enhancement of Synaptic inhibition: pKc-Dependent Upregulation of KCC2 ActivationScientific Reports10(1), 1-11.

Chandra, N., Awasthi, R., Ozdogan, T., Johenning, F. W., Imbrosci, B., Morris, G., ... & Barkai, E. (2019). A cellular mechanism underlying enhanced capability for complex olfactory discrimination learningENeuro6(1).

Stern, S., Sarkar, A., Stern, T., Mei, A., Mendes, A. P., Stern, Y., ... & Kim, Y. (2019). Mechanisms Underlying the Hyperexcitability of CA3 and Dentate Gyrus Hippocampal Neurons Derived From Patients With Bipolar DisorderBiological psychiatry.