לימודים לתואר שני

 

 

מידע למועמד.ת

 

חברי ועדת תואר שני: ד"ר אבי מנדלסון (יו"ר), פרופ' שלמה וגנר,  פרופ' מונא מארון.

מטרת הלימודים בחוג היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים, בוגרי ביולוגיה, מדעי הרפואה או בתחומים אחרים במדעי החיים והפסיכולוגיה להעמיק ידע עיוני אינטגרטיבי יחד עם הכשרה מעשית אינטנסיבית במחקר בתחום הנוירוביולוגיה. הדגש מושם על חקר ההתנהגות כמשקפת עקרונות תפקודיים ומבניים של מערכת העצבים ויחידותיה, מתוך הנחה שמאפייני ומבני המערכת העצבית יתבטאו במגוון ההתנהגותי. דגש מיוחד מושם על מחקר בין־תחומי, החל משימוש בשיטות מולקולאריות ועד לשימוש בסורקי מוח, שמטרתו בחינת התרומה של רמות ארגון עצביות וסביבתיות שונות להתנהגות בעלי חיים והאדם.

התוכנית משלבת שיטות מחקריות חדשות העומדות בחזית המדע החל משיטות מולקולאריות מתקדמות והנדסה גנטית, דרך רישום אותות חשמליים במוח ועד לשימוש בסורקי מוח.

התוכנית מיועדת למתעניינים בתחום חקר המוח, התנהגות, זיכרון ולמידה והפרעות פסיכיאטריות.

בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב באקדמיה במחקר מתקדם (Ph.D.), בתעשיות הביוטכנולוגיה והתרופות ובמגוון ארגוני מחקר ופיתוח בתחום הנוירוביולוגיה והביולוגיה.

 

למערכת שעות נוירוביולוגיה שנה"ל תשפ"ב סמסטר א' לחצו כאן

 

למערכת שעות נוירוביולוגיה שנה"ל תשפ"ב סמסטר ב' לחצו כאן

 

תנאי קבלה

1. לתוכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון בביולוגיה, מדעי הרפואה, פסיכולוגיה או בתחומים הקרובים במדעי החיים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל .

2. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו“ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה־GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

3. ציון סופי משוקלל של לפחות 80 בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון.

4. ראיון אישי בפני ועדת קבלה חוגית.

5. במידת הצורך ועדת הקבלה תקבע את תוכניות ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו. סיום לימודי ההשלמה בציון ממוצע 80 הוא תנאי להמשך הלימודים בחוג.

6. המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה. הוועדה רשאית, על פי שיקוליה, להחמיר או להמליץ להקל בתנאי הקבלה הנ״ל, ובתנאי שאלה לא יעמדו בסתירה לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים. ועדת הקבלה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על קבלה ללימודים, אולם, ההחלטה הסופית על אישור הקבלה נתונה בידי הרשות ללימודים מתקדמים, וזאת לאחר השלמת כל חובות הבוגר והמצאת תעודת בוגר או זכאות לתואר בוגר.

7. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יהיה חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

 

משך הלימודים

משך הלימודים הינו שנתיים כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית (תזה). במקרים מיוחדים, ולאחר אישורו של יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני, ניתן יהיה לסיים את ביצוע המחקר וכתיבת התזה בשנה ג'.

התוכנית הינה מרוכזת ודורשת השקעת זמן ומאמץ אינטלקטואלי אינטנסיבי. תלמידי החוג נדרשים למצוא מנחה ולסיים את הצעת התיזה עד סוף סמסטר ב׳ של שנת הלימודים הראשונה.

 

מבנה הלימודים

הלימודים בתוכנית ל־M.Sc. בנוירוביולוגיה הם במסלול א׳ בלבד, הכולל עבודה מחקרית ניסויית וכתיבת עבודת תזה.

תוכנית הלימודים כוללת:

- קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי התוכנית בהיקף של 18 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש“ס).

- השתתפות פעילה בסמינריון מחלקתי הכולל שמיעה והרצאה על עבודת סמינריון.

- קורסי בחירה בהיקף של 18 שש“ס בהם ישתתף כל תלמיד בהתייעצות עם המנחה שלו לעבודת התזה.

- ביצוע עבודת התזה, שתוגש כחיבור וכהרצאה.

- קורס עזר חובה — “בטיחות במעבדה“ — הקורס יינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ללא זיכוי שעות.

- קורס עזר חובה — “הסמכה לסטודנטים למחקר בבעלי חיים“ — הקורס יינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ללא זיכוי שעות.

 

המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג: גב׳ נועה ויצמן, טלפון: 04-8288420,כתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.