לימודים לתואר שני

 

חברי ועדת תואר שני: ד"ר אבי מנדלסון (יו"ר), פרופ' שלמה וגנר, פרופ' שני שטרן וד"ר דודי דויטש

 

מידע למועמד.ת לתואר שני בנוירוביולוגיה

 

מידע למועמד.ת לתואר שני עם התמחות בביו-אינפורמטיקה

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה

 

מטרת הלימודים בחוג היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים, בוגרי ביולוגיה, מדעי הרפואה או בתחומים אחרים במדעי החיים והפסיכולוגיה להעמיק ידע עיוני אינטגרטיבי יחד עם הכשרה מעשית אינטנסיבית במחקר בתחום הנוירו-ביולוגיה. הדגש מושם על חקר ההתנהגות כמשקפת עקרונות תפקודיים ומבניים של מערכת העצבים ויחידותיה, מתוך הנחה שמאפייני ומבני המערכת העצבית יתבטאו במגוון ההתנהגותי. דגש מיוחד מושם על מחקר בין־תחומי, החל משימוש בשיטות מולקולאריות ועד לשימוש בסורקי מוח, שמטרתו בחינת התרומה של רמות ארגון עצביות וסביבתיות שונות להתנהגות בעלי חיים והאדם.

התוכנית משלבת שיטות מחקריות חדשות העומדות בחזית המדע החל משיטות מולקולאריות מתקדמות והנדסה גנטית, דרך רישום אותות חשמליים במוח ועד לשימוש בסורקי מוח.

התוכנית מיועדת למתעניינים בתחום חקר המוח, התנהגות, זיכרון ולמידה והפרעות פסיכיאטריות.

בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב באקדמיה במחקר מתקדם (Ph.D.), בתעשיות הביוטכנולוגיה והתרופות ובמגוון ארגוני מחקר ופיתוח בתחום הנוירוביולוגיה והביולוגיה.

 

למערכת שעות נוירוביולוגיה תואר שני - תשפ"ד

 

תנאי קבלה

 

 

      משך הלימודים

      משך הלימודים (כולל הגשת עבודת התיזה) הוא שנתיים. התוכנית הינה מרוכזת ודורשת השקעת מירב הזמן וכן מאמץ אינטלקטואלי אינטנסיבי. אין אפשרות לעבודה בהיקף משמעותי במקביל לתאר.

      תלמידי החוג נדרשים למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה, ולהגיש את הצעת התיזה עד סוף סמסטר ב׳ של אותה שנה. הצעת התזה חייבת להיות מאושרת עד פתיחת שנת הלימודים השנייה של הסטודנט.

      מועד הגשת עבודת התיזה לשיפוט הוא עד סוף סמסטר קיץ של השנה השנייה ללימודי הסטודנט.

      מבנה הלימודים

      הלימודים בתוכנית לתואר שני (M.Sc.) בנוירו-ביולוגיה הם במסלול א׳ בלבד, הכולל עבודה מחקרית ניסויית וכתיבת עבודת התיזה, בהיקף כולל של 36 שש"ס.

     תכנית הלימודים כוללת:

א.     קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי התוכנית בהיקף של 17 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס).

ב.     קורסי בחירה בהיקף של 12 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) בהם ישתתף כל תלמיד בהתייעצות עם המנחה שלו לעבודת התיזה.

ג.      ביצוע עבודת גמר מחקרית בהיקף של 7 שעות שבועיות סמסטריאליות; תיזה, העומדת בקריטריונים המדעיים המקובלים בתחום, ואשר תוגש כחיבור וכהרצאה.התיזה תעבור שיפוט על ידי מנחה העבודה ושני שופטים, לפחות אחד מהם מחוץ לחוג.

ד.     נוכחות חובה בסמינר החוגי במשך שנתיים (ללא זיכוי שעות).

ה.     נוכחות חובה בקבוצות הדרכה במעבדה, החל מהסמסטר השני, בשנה הראשונה ולכל אורך התואר, ללא זיכוי שעות.

ו.        השתלמות עזר חובה – ״בטיחות במעבדה״ – ההשתלמות תינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים, ללא זיכוי שעות.סטודנטים שלא ישלימו הדרכה זו לא יוכלו לעבוד במעבדות הרלבנטיות.

ז.       תלמידים, אשר במסגרת עבודת הגמר המחקרית שלהם יעבדו עם חיות מעבדה, יחויבו בהשתלמות ״הסמכה למחקר בבעלי חיים״, ללא זיכוי שעות.

 

המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג: גב׳ נועה ויצמן, טלפון: 04-8288420,כתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.