מזכירות החוג

shlomo wagner

ראש החוג
פרופ' שלמה ואגנר 
בניין רב-תכליתי חדר 75
טלפון: 04-8288773 | פקס: 04-8288763
דואל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

NoaWeizman
עוזרת מינהלית לראש החוג
נועה ויצמן
בניין רב תכליתי חדר 194
04-8288420 :טלפון | פקס: 04-8240339
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.