ברוכים הבאים

חקר המוח בחוג סגול לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה הוא מיזם ייחודי, המתמקד בממשק שבין ההתנהגות למרכיביה העצביים. קבוצות המחקר במחלקה מתמחות בתחומי מחקר שונים מתחום מדעי המח ומשתמשות במערכות מודל שונות לצרכי המחקר. כל אחת מהקבוצות מתמקדת בהתנהגויות מסויימות ומתחקה אחר המנגנונים העומדים בבסיסן. 

חיפוש זה מתבצע ברמות רבות, החל במנגונים מולקולריים ותאיים ועד לחקר מערכות עצביות שלמות. השיטות בהן אנו משתמשים כוללים ביולוגיה מולקולרית ותאית, הנדסה גנטית, מיקרוסקופיה, אלקטרופיזיולוגיה בחלקי מוח ובחיה השלמה, כמו גם דימות מוח פונקציונלי באדם.
יחד, אנו מאירים מזויות שונות נושאים בלמידה וזכרון, כמו גם תהליכים קוגניטיביים במוח הבריא והחולה, במטרה להבין את התהליכים העצביים היוצרים התנהגות מורכבת.

Recent Publications

Assouline, A., Mendelsohn, A., & Reshef, A. (2022). Memory-directed acupuncture as a neuromodulatory treatment for PTSD: Theory, clinical model and case studies. Translational Psychiatry

Lavenda-Grosberg, D., Lalzar, M., Leser, N., Yaseen, A., Malik A., Maroun, M., Barki-Harrington, L., & Wagner, S. (2021). Acute social isolation and regrouping cause short- and long-term molecular changes in the rat medial amygdala. Molecular Psychiatry.  

Vasu, S.O. & Kaphzan, H (2021). The role of sodium channels in direct current stimulation - axonal perspectve. Cell Reports

Taha, E., Patil, S.,... Rosenblum, K, (2020).eEF2/eEF2K Pathway in the Mature Dentate Gyrus Determines Neurogenesis Level and Cognition.Current Biology. 

Gould, N. L., Elkobi, A., Edry, E., Daume, J., & Rosenblum, K. (2020). Muscarinic-Dependent miR-182 and QR2 Expression Regulation in the Anterior Insula Enables Novel Taste LearningEneuro.

Koltun, B., Ironi, S., Gershoni-Emek, N., Barrera, I., Hleihil, M., Nanguneri, S., ... & Rosenblum, K. (2020). Measuring mRNA translation in neuronal processes and somata by tRNA-FRET. Nucleic acids research48(6), e32-e32.

Kfir, A., Awasthi, R., Ghosh, S., Kundu, S., Paul, B., Lamprecht, R., & Barkai, E. (2020). A cellular Mechanism of Learning-induced enhancement of Synaptic inhibition: pKc-Dependent Upregulation of KCC2 ActivationScientific Reports10(1), 1-11.